Jdi na obsah Jdi na menu

Historie sboru

V dávných dobách kdy v naší obci nebyl hasičský sbor, funkci při požárech zastávala obec. Práce vedl rychtář a později volený starosta. Hasičské zařízení bylo umístěno v kolnách a v nepořádném stavu. Stříkačka se nikdy nezkoušela a při požáru většinou selhala.

Při zdolávání požárů se lezlo po žebřících na hořící dům a konvemi s vodou se ručně oheň poléval. Háky, které muselo mít každé stavení (zavěšovaly se na záhrobni v podkroví), se strhávali krovy a trámy se na zemi hasily. Při požáru pomáhala celá obec a nikdo se tomu nesměl vyhnout.

Teprve v roce 1877 došlo k ustavení hasičského sboru.

Původní hasičský sbor byl společný pro Horní a Dolní Roveň a čítal 92 členů. Velitelem byl František Udržal z Dolní Rovně a podvelitelem František Shejbal z Horní Rovně.

Členové cvičili střídavě jednou na Horní Rovni, podruhé na Dolní Rovni, mezi hasiči ale vládla rivalita.

Kvůli neshodám ve sboru byl v roce 1880 ustaven samostatný hasičský pro Dolní Roveň.

1

V průběhu historie hasiči vyjížděli k desítkám ohňů ohrožující domovy obyvatel obce i blízkého okolí.

Dobrovolní hasiči pořádali cvičení (cvičení s technikou a výchova nového dorostu), kulturní a společenské zábavy (zájezdy po vlasti, kulturní zájezdy, plesy, zábavy, sportovní a branné akce, požárníci spolupracovali na akcích obce, účastnili se všech oslav významných výročí, stavěli hlídky při kulturních akcích, v kině a v divadle, při tanečních zábavách).

U hasičského sboru byla zavedena i služba tzv. samaritánů (poskytovatele zdravotní a sociální pomoci). Motorové vozidlo naší hasičské jednoty nesloužilo v těch dobách jen pro účely likvidace požárů, ale posloužilo celé obci při záchraně zdraví a životů, a to hlavně v době 2. světové války i po ní. Dále pak vozidlo sloužilo při odvozu nemocných a ohrožených občanů na ošetření k lékaři, do nemocnice apod.

V období okupace fašistickým Německem v letech 1939-1945 byla činnost omezena jen na běžnou práci hasičské jednoty, pomoc při požárech a živelních pohromách; spolkový a kulturní život jednoty byl omezen na minimum.

web.jpg

V současné době se věnujeme výcviku jednotky, abychom byli nápomocni nejen při požárech, ale abychom vám podali pomocnou ruku i v dalších případech nouze (při povodních, odemčení uzavřených prostor, při dopravních nehodách, apod.), sledujte v sekci Zásahy a Cvičení/Školení.

jsdho.jpg

Dále pořádáme společenské akce (hasičský ples, karneval pro děti, mikulášská) a zapojujeme se do dalšího dění v naší obci – pozvánky a fotky najdete v menu Akce.

sdh.jpg